O NAS

Cracow Maya Conference (CMC) jest międzynarodową inicjatywą naukową organizowaną przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polską Akademię Umiejętności. Jej celem jest przede wszystkim organizowanie corocznego sympozjum poświęconego różnorodnej tematyce związanej z prekolumbijskimi kulturami Mezoameryki, ze szczególnym naciskiem na Majów.

Inicjatywa zorganizowania tego rodzaju spotkań narodziła się po roku 2009, kiedy UJ oraz PAU były organizatorami 14. Europejskiej Konferencji Majologicznej (14th European Maya Conference: Maya Political Relations and Strategies). Wydarzenie to cieszyło się tak dużym zainteresowaniem, że począwszy od 2011 roku postanowiliśmy kontynuować spotkania poświęcone kulturze Majów w ramach Cracow Maya Conference.

Choć to coroczne wydarzenie koncentruje się wokół kultur majańskich, kultura mezoamerykańska jest w ostatnich latach również mocno akcentowana. Konferencja stanowi miejsce spotkania dla europejskich uczonych, studentów i pasjonatów zajmujących się tymi tematami oraz dzielenie się wiedzą i najnowszymi wynikami badań dotyczących starożytnych i współczesnych kultur mezoamerykańskich, w dziedzinie archeologii i antropologii.

Co roku w trakcie sympozjum poruszana jest inna tematyka badawcza. W ramach konferencji organizowane są również warsztaty z zakresu pisma hieroglificznego Majów. Dotychczas zrealizowane konferencje dotyczyły takich zagadnień jak:

3rd CMC: Systemy pisma i komunikacji pozawerbalnej w prekolumbijskiej Mezoameryce (Mesoamerican Writing Systems).

2nd CMC: Zarządzanie wodą w kulturze Majów (Water Management among the Ancient Maya).

1st CMC: Archeologia wschodniej części południowych nizin Majów (Archaeology and Epigraphy of the Eastern Central Maya Lowlands).

Referaty z cyklu spotkań są wydawane w ramach serii Contributions In New World Archaeology publikowanej przez PAU oraz UJ.

Organizatorzy: Monika Banach, Magdalena Rusek, Jarosław Źrałka