Donatorzy

Prywatni darczyńcy:

Pani Teresa Żurkowska, Pani Helene Zaleski, Państwo Malczakowie, Pani Aleksandra Ryś.

Serdecznie dziękujemy za Państwa wsparcie