Fragmenty figurek odkryte w Nakum. Na zdjęciu widoczne są zabytki datowane na tzw. środkowy okres preklasyczny (ok. 1000-300 p.n.e.) oraz jedna figurka-gwizdek z okresu klasycznego (ok. VII-IX w. n.e.)

Leave a Reply