cnwa1Ukazał się nowy, czwarty z kolei tom naszego wydawnictwa Contributions in New World Archaeology [CNWA].

CNWA to wydawnictwo Instytutu Archeologii UJ oraz Polskiej Akademii Umiejętności poświęcone polskim badaniom na terenach Ameryki Północnej i Południowej. Tom 4 zawiera materiały z międzynarodowej konferencji majologicznej „Maya Political Relations and Stategies”, która odbyła się w Krakowie w 2009 roku

Archiwalne numery CNWA znajdują się na stronie internetowej czasopisma (www.archeo.uj.edu.pl/contributions).

Leave a Reply